IOT Factory

Het is bewezen dat slimme meters, toegepast op het energieverbruik, het verbruik met gemiddeld 15% kunnen verminderen. Door het verbruik in realtime te meten, kunnen we dit begrijpen

Maar andere onderzoeken zijn enigszins in tegenspraak met deze onderzoeken, met reducties van ongeveer 2%?
De redenen voor dit verschil?

  • Gebrek aan kennis over de acties die moeten worden ondernomen, op basis van gemeten consumptie, om deze te verminderen
  • Het ontbreken van een strategie op het gebied van energie-efficiëntie. Wat willen we bereiken, tegen welke horizon?
  • Gebrek aan follow-up in de loop van de tijd. Het terugdringen van de consumptie houdt vaak verband met veranderingen in gedrag en gewoonten. We moeten in staat zijn deze verplichtingen op termijn na te komen

Bij sommige opdrachtgevers hebben wij spectaculaire resultaten behaald. Wat we in deze projecten hebben geleerd, is dat het nodig is

  • de doelstellingen definiëren die we willen bereiken: welke besparingen, tegen welke deadline, met welk budget
  • KPI’s definiëren (bijvoorbeeld in kWh/m2/jaar, kWh/werknemer/jaar, etc.)
  • communiceer duidelijk jouw ambities in het bedrijf, want iedereen zal zijn bijdrage moeten leveren
  • een persoon hebben die verantwoordelijk is voor dit project, op middellange/lange termijn
  • train deze persoon, of schakel externe hulp in voor monitoring
  • monitor KPI’s in de loop van de tijd, omdat slechte gewoonten zeer snel kunnen terugkeren

Energie-efficiëntie vereist slimme meters, en dit wordt in de loop van de tijd bereikt. De financiële winst kan zeer aanzienlijk zijn.