Luchtkwaliteit binnenshuis – Fijne deeltjes (PM)

Luchtkwaliteit binnenshuis – Fijne deeltjes (PM)

Vaak krijgen wij de vraag om CO2-meetsensoren in gebouwen te plaatsen.

Deze CO2-meting is sinds de COVID-episode populair geworden.
Het meten van CO2 maakt het mogelijk om de kwaliteit van ventilatie te beoordelen. CO2 is strikt genomen geen maatstaf voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de omgevingslucht. CO2 wordt geproduceerd door menselijke activiteit (we laten allemaal CO2 vrij door te ademen). Het handhaven van een laag CO2-niveau, ongeacht het aantal aanwezigen, toont aan dat ventilatie effectief is.

Veelvoorkomende verontreinigende stoffen zijn onder meer PM – fijn stof. Dit zijn vaste deeltjes of druppels, afkomstig van verbranding, wegverkeer, bouw, stof, enz.

De vervuiling door microdeeltjes wordt gemeten op basis van de aanwezigheidsgraad, afhankelijk van de grootte van de microdeeltjes:

  • PM 10: deeltjes met een diameter van 10 micrometer
  • PM 2,5: deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer
IAQ-what-are-micro-particles-MP-iot-factory

Door de fijnheid van deze deeltjes kunnen ze de longen en het bloed binnendringen. De Europese Commissie schat dat PM 2,5 de oorzaak is van de voortijdige dood van 253.000 mensen per jaar in Europa!

Dus, hoe vecht je tegen microdeeltjes?
✅Meet de luchtkwaliteit en specifiek microdeeltjes.
✅Genereer waarschuwingen als een acceptabele drempel wordt overschreden
✅Ventileren
✅Plaats HEPA-filters in uw ventilatie en zorg ervoor dat u ze regelmatig vervangt
✅Reinig regelmatig de oppervlakken van uw gebouwen en kantoren

Europa heeft zichzelf ten doel gesteld het aantal sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging met 55% te verminderen. Het is tijd om in actie te komen in onze gebouwen, in onze kantoren en werkplaatsen.

Tradeshows & Conferences

Download our free IOT Reports