België heeft de Europese doelstellingen voor energiereductie voor de winter 2022-2023 bijna bereikt

België heeft de Europese doelstellingen voor energiereductie voor de winter 2022-2023 bijna bereikt

België heeft de Europese doelstellingen voor energiereductie voor de winter 2022-2023 bijna bereikt

Met de energiecrisis en de sterke stijging van de gasprijzen op de markten, in verband met het conflict in Oekraïne, heeft Europa dringend een verordening aangenomen waarin de lidstaten wordt gevraagd hun verbruik van gas (15%) en elektriciteit (10%) te verminderen gedurende de periode november 2022 – maart 2023.

Zo heeft België zijn gasverbruik met 14,5% verminderd sinds augustus 2022 en het elektriciteitsverbruik met 9,8% sinds november 2022.

Gas -14,5%

17,8 TWh van Augustus-22 tot Maart-23

Electricitijt -9,8%

6,5 TWh van November-22 tot Maart-23

Gasverbruik in België

(Winter 2022-2023 versus gemiddelde laatste 5 jaar)

Elektriciteitsverbruik in België

(Winter 2022-2023 versus gemiddelde laatste 5 jaar)

Een gemiddelde prestatie op Europees niveau…

Op Europees niveau daalde het gasverbruik met 17,7%. Deze prestatie wordt versterkt door bepaalde landen die hun gasverbruik drastisch hebben verminderd:

  • Finland: -55,7%
  • Litouwen: -40,5%
  • Zweden: -37,2%

Vermindering van het energieverbruik in perspectief te plaatsen…

De winter was mild. Dit beperkt het verbruik van met name gas. Daarnaast zijn bepaalde energie-intensieve producties stopgezet (of verplaatst) omdat ze niet rendabel zijn door de prijsstijging. En sommige landen zijn overgeschakeld op steenkool, wat vanuit ecologisch oogpunt geen haalbare oplossing is (broeikasgassen, enz.)

De Europese 2030-doelstellingen zijn dus haalbaar…

Ondanks alles laten deze prestaties zien dat met politieke impulsen en dankzij hoge energiekosten de Europese doelstellingen voor 2023 redelijk en haalbaar zijn.

Broeikasgassen -40%

in 2030 in Europa

Energie lenen -22,5%

in 2030 in Europa

Dit is de ambitie die IOT Factory zichzelf heeft gesteld met haar Energy Monitoring oplossing. Bedrijven helpen hun energieverbruik drastisch te verminderen en daarmee ook hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Tradeshows & Conferences

Download our free IOT Reports