Slim Gebouw

Een Smart Building is een gebouw dat technologie gebruikt om efficiënt en zuinig gebruik te maken van de gebruikte hulpbronnen en tegelijkertijd een veilige en comfortabele omgeving voor de bewoners te creëren. Het doel is om het comfort, de gezondheid en de productiviteit van de bewoners te verbeteren terwijl de bedrijfskosten worden verlaagd. Het Internet of Things staat centraal in elke Smart Building-strategie.

Voordelen voor Iedereen...

Owner-Building-IOT

Eigenaren van gebouwen

Een slim gebouw heeft lagere operationele kosten en daarom is het mogelijk om de post ‘lasten’ te verlagen en daardoor meer huurders aan te trekken en te behouden. Bovendien verhoogt een zuiniger gebouw, zowel op het gebied van energie en broeikasgassen, als op het gebied van installatieonderhoud, de intrinsieke waarde van dit bezit.

Property-Manager-Building-IOT

Property Managers

Voor de Property Manager bieden slimme technologieën een reeks diensten waarmee ze zichzelf opnieuw kunnen uitvinden, proactiever kunnen reageren op incidenten, storingen kunnen voorkomen en interventies kunnen optimaliseren. Bied een betere service, tegen lagere kosten.

Occupants-Tenants-Building-IOT

Bewoners

Voor Bewoners gaat het om het verbeteren van het gebruikscomfort, in een gezondere, aangenamere en efficiëntere omgeving. In een wereld waar het aantrekken en behouden van talent een prioriteit is geworden, maakt een slim gebouw het mogelijk om beter aan de behoeften van de gebruikers te voldoen en tegelijkertijd de productiviteit te verbeteren.

Energieën, Water, ESG

Energie is de belangrijkste operationele kosten van een gebouw. Het is absoluut noodzakelijk om het energieverbruik te verminderen, zowel om de kosten te verlagen als om aan de Europese criteria te voldoen (ESG-rapportage). MVO-verplichtingen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) omvatten ook het rationeel gebruik van water.

Het is aangetoond dat een slimme energiemeterstrategie het verbruik met 15% tot 20% kan verminderen. Het terugdringen van de consumptie helpt ook om aan de beperkingen van de reductie van broeikasgassen te voldoen.

Kwaliteit van de binnenlucht

De kwaliteit van de binnenlucht heeft een aanzienlijke invloed op de productiviteit van werknemers en beïnvloedt zowel hun gezondheid als hun gevoel van welzijn.

Uit alle onderzoeken blijkt dat een slechte luchtkwaliteit binnenshuis een directe impact heeft op de gezondheid en het welzijn. Slechte binnenluchtkwaliteit doodt elk jaar 4 miljoen mensen! 238.000 sterfgevallen in de EU als gevolg van PPM. Dus het belang van het meten van de luchtkwaliteit en het nemen van passende maatregelen om deze te verbeteren.

Smart Office

Nieuwe werkorganisaties vereisen een herziening van de organisatie van kantoren.

Dit kan alleen op basis van realtime bezettingsmetingen en analyses van bezettings- en gebruikscijfers van kantoren, vergaderruimtes en kantoorruimtes in het algemeen.

Smart Building Nieuws